Bảng báo giá cung cấp màn hình quảng cáo LCD chân đứng - LCD Floor Standing Advertising

Công ty Đầu Tư Quốc Tế Bốn Giờ - 4HMEDIA là đơn vị chuyên cung cấp, phân phối, lắp đặt màn hình quảng cáo LCD chân đứng trong việc ứng dụng quảng cáo sản, thương hiệu của khách hàng tại các địa điểm: Trung tâm thương mại, Ngân hàng, Khách sạn, nhà hàng, showroom, khu du lịch, resort.... Màn hình quảng cáo LCD chân đứng - Digital Poster Floor Standing Advertising được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Trung Quốc. Với sản phẩm đa dạng về chủng loại mẫu mã từ 42'', 46'', 47'', 55'' 65'', 85'', .....

BẢNG BÁO GIÁ CUNG CẤP MÀN HÌNH QUẢNG CÁO LCD CHÂN ĐỨNG

Mẫu: MS-F65CD-XF1

Module Specification
42'' 47'' 55'' 65''
Single version (Basic version)

 

 

 
 
Outer Frame Size
1792*672 *60mm 1792*743 *60mm 1925*820 *60mm 2050*1016 *100mm
  Gross weight
78kgs 85kgs 96kgs 120kgs
Packing 1820*772 *240mm 1920*872 *240mm 1930*951 *240mm 2261*1184 *288mm
Units Price for <10pcs
1.189.7usd/pc
1.398.8usd/pc 1.966.5usd/pc 3.390.8usd/pc
Units Price for 10-50pcs 1.169.7usd/pc 1.386.8usd/pc 1.816.5usd/pc 3.340.8usd/pc
Units Price for 50 - 100pcs 1.149.7usd/pc 1.305.5usd/pc 1.842.8usd/pc 3.231.5usd/pc
Units Price for >100pcs 1.127.6usd/pc 1.304.9usd/pc 1.842.6usd/pc 3.192.5usd/pc

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network RJ45): +123.6 usd based on Single Version

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network HDMI): +173.6 usd based on Single Version

- 3G Version (including: USB + Wifi+ 3G + Cable Network): +222.3 usd based on Single Version

- Touch functionality on Operating system Interface: windows XP/ Vista/7 or Linus (Optional):Price USB x 2 times based on Single Version

- If using brand LCD panels: Samsung - Madein Korea: +205 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: Panasonic- Madein Japan+438 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: LG - Madein Korea: + 180 usd based on Single Version  

Mẫu: MS-F65CD-XF2

Model / Specification 32'' 39''/40'' 42'' 47'' 50'' 55'' 65''
Single version (Basic version)

 


 
 
Outer Frame Size
1580*515 *60mm 1845*615 *60mm 1845*635 *60mm 1845*689 *60mm 1845*690 *60mm 1935*803 *60mm 2203*939 *60mm
  Gross weight
45kgs 68ks 78kgs 85kgs 90kgs 96kgs 120kgs
Packing 1780*650 *240mm 1920*812 *240mm 1920*832 *240mm 1920*872 *240mm 1998*980 *240mm 2060*1950 *240mm 2461*1184 *258mm
Price  (10pcs) $999.9 $1.103.8 $1.149.7 $1.566.8
$1.885.6 $1.766.3 $3.587.6
 Price (20pcs)
$899.9 $1.003.8 $1.049.7 $1.536.8 $1.845.6 $1.666.3 $3.487.6
Price (50pcs) $878.1 $903.7 $1.031.5 $1.505.5 $1.820.3 $1.642.8 $3.429.5
Price (100pcs) $882.2 $884.2 $1.027.6 $1.484.9 $1.820.9 $1.642.6 $3.392.5

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network RJ45): +123.6 usd based on Single Version

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network HDMI): +173.6 usd based on Single Version

- 3G Version (including: USB + Wifi+ 3G + Cable Network): +222.3 usd based on Single Version

- Touch functionality on Operating system Interface: windows XP/ Vista/7 or Linus (Optional):Price USB x 2 times based on Single Version

- If using brand LCD panels: Samsung - Madein Korea: +205 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: Panasonic- Madein Japan+438 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: LG - Madein Korea: + 180 usd based on Single Version  

Mẫu: MS-F65CD-XF8 (Rose Golden)

Module Specification  42'' 47'' 55'' 65''
Single version (Basic version)

  
Outer Frame Size 1845*635 *60mm 1845*689 *60mm 1935*803 *60mm 2203*939 *60mm
Gross weight 78kgs 85kgs 96kgs 120kgs
Packing 1920*742 *240mm 1920*772 *240mm 2060*950 *240mm 2461*1084 *258mm
Units Price for 10pcs 1.485.2usd/pc
1.775.8usd/pc 1.964.8usd/pc 3.498.2usd/pc
Units Price for 20pcs 1.478.2usd/pc 1.679.8usd/pc 1.962.8usd/pc 3.489.2usd/pc
Units Price for 50pcs 1.438.4usd/pc 1.596.6usd/pc 1.949.3usd/pc 3.447.5usd/pc
Units Price for 100pcs 1.377.3usd/pc 1.566.9usd/pc 1.930.3usd/pc 3.410.3usd/pc

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network RJ45): +123.6 usd based on Single Version

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network HDMI): +173.6 usd based on Single Version

- 3G Version (including: USB + Wifi+ 3G + Cable Network): +222.3 usd based on Single Version

- Touch functionality on Operating system Interface: windows XP/ Vista/7 or Linus (Optional):Price USB x 2 times based on Single Version

- If using brand LCD panels: Samsung - Madein Korea: +205 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: Panasonic- Madein Japan+438 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: LG - Madein Korea: + 180 usd based on Single Version  

Mẫu: MS-F65CD-XF7

Module Specification  42'' 47'' 55'' 65''
Single version (Basic version)


Outer Frame Size 1845*635 *60mm 1845*689 *60mm 1935*803 *60mm 2203*939 *60mm
Gross weight 78kgs 85kgs 96kgs 120kgs
Packing 1920*742 *240mm 1920*772 *240mm 2060*950 *240mm 2461*1084 *258mm
Units Price for 10pcs 1.298.2usd/pc
1.535.3usd/pc 1.954.9usd/pc 3.495.6usd/pc
Units Price for 20pcs 1.248.2usd/pc 1.435.3usd/pc 1.931.9usd/pc 3.490 usd/pc
Units Price for 50pcs 1.228.3usd/pc 1.424.9usd/pc 1.849.3usd/pc 3.429.3usd/pc
Units Price for 100pcs 1.156.3usd/pc 1.404.3usd/pc 1.831.3usd/pc 2.392.3usd/pc

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network RJ45): +123.6 usd based on Single Version

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network HDMI): +173.6 usd based on Single Version

- 3G Version (including: USB + Wifi+ 3G + Cable Network): +222.3 usd based on Single Version

- Touch functionality on Operating system Interface: windows XP/ Vista/7 or Linus (Optional):Price USB x 2 times based on Single Version

- If using brand LCD panels: Samsung - Madein Korea: +205 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: Panasonic- Madein Japan+438 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: LG - Madein Korea: + 180 usd based on Single Version  

Mẫu: MS-F65CD-WDX

Module Specification  32'' 42''
Single version (Basic version)

  
Outer Frame Size 1520*572.8*70.04mm 1668*672.8*70.04mm
Gross weight 58kgs 78kgs
Packing 1720*772*240mm 1920*972*240mm
Units Price for 10pcs 1.281.2 usd/pc
1.562.8 usd/pc
Units Price for 20pcs 1.181.2 usd/pc 1.462.8 usd/pc
Units Price for 50pcs 1.057.5 usd/pc 1.325.3 usd/pc
Units Price for 100pcs 1.057.3 usd/pc 1.301.8 usd/pc

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network RJ45): +123.6 usd based on Single Version

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network HDMI): +173.6 usd based on Single Version

- 3G Version (including: USB + Wifi+ 3G + Cable Network): +222.3 usd based on Single Version

- Touch functionality on Operating system Interface: windows XP/ Vista/7 or Linus (Optional):Price USB x 2 times based on Single Version

- If using brand LCD panels: Samsung - Madein Korea: +205 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: Panasonic- Madein Japan+438 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: LG - Madein Korea: + 180 usd based on Single Version  

Mẫu: MS-F65CD-XF4 Rotating

Module Specification  42'' 47'' 55''
Single version (Basic version)
Outer Frame Size 1800*1028*630mm 1838*1148*630mm 1888*1318*630mm
Gross weight 68kgs 88kgs 98kgs
Packing

Base:1900*200*900; 700*130*640

Touch Display: 1280*850*180

Base:1900*200*900; 700*130*640

Touch Display: 1348*890*180

Base:1900*200*900; 700*130*640

Touch Display: 1500*973*180

Units Price 1.854.7usd/pc
2.409.5usd/pc 3.424.8usd/pc

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network RJ45): +123.6 usd based on Single Version

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network HDMI): +173.6 usd based on Single Version

- 3G Version (including: USB + Wifi+ 3G + Cable Network): +222.3 usd based on Single Version

- Touch functionality on Operating system Interface: windows XP/ Vista/7 or Linus (Optional):Price USB x 2 times based on Single Version

- If using brand LCD panels: Samsung - Madein Korea: +205 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: Panasonic- Madein Japan+438 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: LG - Madein Korea: + 180 usd based on Single Version  

Mẫu: MS-F65CD-XF3 with Colorful Acrylic Frame (Frame color:White,Green,Blue for option)

Module / Specification  42'' 47'' 55''
Single version (Basic version)

Outer Frame Size 1850*668*72mm 1900*729*72mm 1900*812*72mm
Gross weight 58kgs 85kgs 98kgs
Packing 2020*872*240mm 2120*932*240mm 2130*1050*240mm
Units Price 1.454.7usd/pc
1.616.3usd/pc 2.262.8usd/pc

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network RJ45): +123.6 usd based on Single Version

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network HDMI): +173.6 usd based on Single Version

- 3G Version (including: USB + Wifi+ 3G + Cable Network): +222.3 usd based on Single Version

- Touch functionality on Operating system Interface: windows XP/ Vista/7 or Linus (Optional):Price USB x 2 times based on Single Version

- If using brand LCD panels: Samsung - Madein Korea: +205 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: Panasonic- Madein Japan+438 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: LG - Madein Korea: + 180 usd based on Single Version  

Mẫu: MS-F65CDS-WD1 with Shop Polishing Function

Module / Specification  42'' 47'' 55''
Single version (Basic version)

Outer Frame Size 1795*672*70mm 1830*729*70mm 1860*816*78mm
Gross weight 78kgs 85kgs 96kgs
Packing 1890*1070*374mm 1900*802*140mm 2030*901*180mm
Input Power of Shoepolishing 45W
Input Rotating speed of Shoepolishing 1000/PRM
Units Price 1.666.7usd/pc
1.856.9usd/pc 2.470.8usd/pc

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network RJ45): +123.6 usd based on Single Version

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network HDMI): +173.6 usd based on Single Version

- 3G Version (including: USB + Wifi+ 3G + Cable Network): +222.3 usd based on Single Version

- Touch functionality on Operating system Interface: windows XP/ Vista/7 or Linus (Optional):Price USB x 2 times based on Single Version

- If using brand LCD panels: Samsung - Madein Korea: +205 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: Panasonic- Madein Japan+438 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: LG - Madein Korea: + 180 usd based on Single Version  

Mẫu: MS-F65CD-WDDU1 with Up & Down Screens

Module / Specification  42'' 47'' 55''
Single version (Basic version)

Outer Frame Size 1861*681*93mm 1930*930*93mm 198.070*980*93mm
Gross weight 108kgs 125kgs 146kgs
Packing 2020*872*290mm 2120*1172*290mm 2160*1180*290mm
Up & Down Screen 42''+42'' 42''+46'' 42''+55''
Units Price 3.805.7usd/pc
4.215.5usd/pc 5.491.8usd/pc

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network RJ45): +242.6 usd based on Single Version

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network HDMI): +285 usd based on Single Version

- 3G Version (including: USB + Wifi+ 3G + Cable Network): +442.5 usd based on Single Version

- Touch functionality on Operating system Interface: windows XP/ Vista/7 or Linus (Optional):Price USB x 2 times based on Single Version

- If using brand LCD panels: Samsung - Madein Korea: +585 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: Panasonic- Madein Japan+785 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: LG - Madein Korea: + 548 usd based on Single Version

Mẫu: MS-F65CD-D3 With double sides screen

Module Specification
42''*2 55''*2 65''*2
Single version (Basic version)

 

Outer Frame Size
1790*770*186.8mm 1945*832*197.8mm 2060*1076*208.8mm
  Gross weight
108kgs 125kgs 146kgs
Packing 1890*870 *374mm 2040*980 *396mm 2106*1160 *418.2mm
Units Price 2.957.7usd/pc
4.769.7usd/pc 12.400.8usd/pc

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network RJ45): +242.6 usd based on Single Version

- Wifi Version (including: USB + Wifi+Cable Network HDMI): +285 usd based on Single Version

- 3G Version (including: USB + Wifi+ 3G + Cable Network): +442.5 usd based on Single Version

- Touch functionality on Operating system Interface: windows XP/ Vista/7 or Linus (Optional):Price USB x 2 times based on Single Version

- If using brand LCD panels: Samsung - Madein Korea: +545 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: Panasonic- Madein Japan+785 usd based on Single Version

- If using brand LCD panels: LG - Madein Korea: + 540 usd based on Single Version

* Chú Ý:

- Giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt và chưa bao gồm 10% VAT.

- Giá trên được niêm yết rộng rãi trên toàn quốc. Ngoài ra, giá trên hoàn toàn có thể thay đổi tại thời điểm khách hàng liên hệ đặt hàng.

- Ghi chú: Khách hàng cần tư vấn kỹ thuật, vui lòng gặp Anh Quang Huy: 0903.910.119 - 0978.757.818 - 0937.837.837 

- Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản


Tin liên quan:
Tin cũ hơn:

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Công ty cung cấp &cho thuê màn hình Led 4HMEDIA
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ BỐN GIỜ - 4HMEIDA

Số 442/30 Hà Huy Giáp, KP1, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM
Tel: 08. 6674 5562  -  0903.910.119  -  0937.837.837
Website: www.4hmediavn.com, www.tochucsukien4h.com
Email: 4hmediagroup@gmail.com, daodienquanghuy@gmail.com
Mr. Quang Huy - TGĐ:
0978.757.818 - 0937.837.837
Email: 4hmediagroup@gmail.com, 4hmedia@4hmediavn.com

4HMedia Video

LED VIDEO 4HMEDIA

Dự án đã thực hiện

Lễ khai trương Mercedes-Benz An Du Autohaus Đà Nẵng

Lễ khai trương Mercedes-Benz An Du Autohaus Đà Nẵng

Ngày 21/04/2012 , Công ty tổ chức sự kiện Quốc tế Bốn Giờ - 4HMEDIA...

Tổ chức sự kiện Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Tôn Phương Nam 70 triệu USD tại Đồng Nai

Tổ chức sự kiện Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Tôn Phương Nam 70 triệu USD tại Đồng Nai
Ngày 22/6/2012, Công ty tổ chức sự kiện Bốn Giờ - 4HMEDIA phối hợ...

Tổ chức sự kiện Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Tổ chức sự kiện Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Ngày 17/2/2012, Công ty Tổ Chức Sự Kiện Đầu Tư Quốc Tế Bốn Giờ - ...

Tổ chức sự kiện Lễ tổng kết cuối năm Công ty TNT

Tổ chức sự kiện Lễ tổng kết cuối năm Công ty TNT
Tối ngày 21/01/2011, Công ty chuyển phát nhanh TNT đã long trọn...

Tổ chức sự kiện đêm hội dạ tiệc "Luxury Night" cùng Mercedes-Bens & Vietnam Star

Tổ chức sự kiện đêm hội dạ tiệc
Tối 5/6/2010, Chương trình dạ tiệc Luxury Night tôn vinh sự san...

Tổ chức sự kiện diễu hành Roadshow bằng xe đạp đôi chào xuân 2012 Công ty CP Giấy Sài Gòn

Tổ chức sự kiện diễu hành Roadshow bằng xe đạp đôi chào xuân 2012 Công ty CP Giấy Sài Gòn

Ngày 07/01/2012 , Công ty Tổ chức sự kiện Quốc Tế Bốn Giờ - 4HMEDI...

Viettel đêm diễn tri ân khách hàng thân thiết: "Dành tặng nửa thế giới yêu thương" khu vực Hà Nội

Viettel đêm diễn tri ân khách hàng thân thiết:

Ngày 4/3/2012, Công ty tổ chức sự kiện Bốn Giờ - 4HMEDIA phối hợp...

Ngày hội giao lưu văn hóa, nghệ thuật các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2012

Ngày hội giao lưu văn hóa, nghệ thuật các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2012

Tối ngày 07/12, Công ty tổ chức sự kiện Quốc Tế Bốn Giờ (...

Sự kiện nổi bật

Bảng báo giá cung cấp,thi công, Lắp đặt màn hình led quảng cáo, led sân khấu

Bảng báo giá cung cấp,thi công, Lắp đặt màn hình led quảng cáo, led sân khấu

BẢNG GIÁ THAM KHẢO CUNG CẤP, THI CÔNG & LẮP ĐẶT MÀN HÌNH LED...

Bảng giá cho thuê màn hình LED - Cho thuê màn hình led sân khấu với mọi kích thước

Bảng giá cho thuê màn hình LED - Cho thuê màn hình led sân khấu với mọi kích thước

Hiện nay việc sử dụng màn hình led sân khấu trong các chương tr...

Meyer Sound System - Dàn âm thanh khủng thế giới đã có mặt tại Việt Nam

Meyer Sound System - Dàn âm thanh khủng thế giới đã có mặt tại Việt Nam

Meyer Sound được tất cả các nghệ sỹ nổi tiếng trên thế giới như ...

Khai trương nhà máy pha băng, là cắt kim loại Phúc Tiến Hải Phòng

Khai trương nhà máy pha băng, là cắt kim loại Phúc Tiến Hải Phòng

Ngày 24/3/2012, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến ...

Vina Kyoei khởi công nhà máy thép tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Vina Kyoei khởi công nhà máy thép tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 8-6, Công ty thép Vina Kyoei (VKS) đã khởi công xây dựng thê...

Khánh thành nhà máy dược phẩm Hasan- Dermapharm tại Bình Dương

Khánh thành nhà máy dược phẩm Hasan- Dermapharm tại Bình Dương

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm vừa tổ chức lễ khánh t...

FrieslandCampina Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

FrieslandCampina Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chiều 01 - 11, tại Trung tâm Hội nghị Lucky Square (thành phố mới...

Đối tác 4HMEDIA

Hitachi

Vinamilk
Mobell

Toyota
Honda

Toshiba
Vietnam Airlines

Hưng Thịnh
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Ford

Bộ đếm truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1243
mod_vvisit_counterYesterday2865
mod_vvisit_counterThis week21988
mod_vvisit_counterLast week27282
mod_vvisit_counterThis month82245
mod_vvisit_counterLast month123874
mod_vvisit_counterAll days10733470

Hiện có: 74 khách Trực tuyến
Your IP: 54.198.104.234
 , 
Today: Tháng 7 21, 2017
Hiện có 74 khách Trực tuyến

RSS   Stumbleupon   Delicious   Digg   Google   Face Book   Twitter   Myspace

lắp đặt màn hình led
Lắp đặt màn hình led sân khấu


cung cấp màn hình led quảng cáo